לא ניתן לבצע הזמנה חדשה מהמדינה שלך United States

תנאים והגבלות 

 ברוכים הבאים לאתר חברת KONIM 

 
כללי

 www.Konim.bizהינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית בבעלותו ובהפעלתו של יוסף גרשון (להלן: "האתר").

כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר בזאת שהינו מודע לתקנון האתר וזאת לאחר שקרא בקפידה ובעיון את התקנון, מצהיר ומתחייב כי הוא מסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר, בעליו, מפעיליו ו/או מי מטעמם. פנייה בלשון זכר או נקבה באתר, יש לראותה כפנייה לשני המינים גם יחד.
חברת
 KONIM שומרת לעצמה זכות לבצע במוצריה שינויים ושיפורים לפי ראות עיניה וללא הודעה מראש.


תנאי הרכישה
רשאי לקנות באתר כל אדם מגיל 18 המחזיק בתעודת זהות.


זמני אספקה
המוצרים נשלחים באמצעות דואר .
המשלוח ישלח לכתובת שנמסרה בתהליך הרכישה, אלא אם כן צוין אחרת.
זמן האספקה למוצר הינו בממוצע עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה ולאחר אישור הזמנת הלקוח. למעט מקרים של שיבושים/שביתות בחברת השליחות/דואר או מכוח עליון.
במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל במלאי, מתחייב
KONIM להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט שהוזמן, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר.
במידה והלקוח יאשר את ההזמנה טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ואין אישור טלפוני, ההזמנה תבוטל והתשלום יוחזר תוך30 יום.


תשלום
כל המחירים באתר מוצגים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
ניתן לבצע תשלום באמצעות הזמנה דרך האתר או באמצעות הזמנה טלפונית ותשלום באשראי או בהמחאה באמצעות הדואר או באמצעות העברה בנקאית (עמלות החזרת תשלום באמצעות העברה בנקאית יחולו על הלקוח).
הלקוח יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש רק לאחר ששילם את מלוא התמורה בגינו. לאחר שנתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה או לאחר שנתקבל אישור לכיסוי ההמחאה או קבלת אישור בנקאי להעברת תשלום באמצעות העברה בנקאית.

אחריות המוצר
חברת
 KONIM מתחייבת לספק ללקוחותיה אך ורק מוצרים חדשים ותקינים.
יש להקפיד להשתמש במוצר לפי הנחיות היצרן.
חברת
 KONIM לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש בלתי הולם  במוצר: נפילה,מכות,חיבור לא נכון, טבילה במים.


מדיניות החלפות / החזרות 

 

חזרות מתקבלות במקרים הבאים:

 

 

 

1. אי התאמה בין המוצר שנמסר לבן המוצר שהוזמן.

2. מוצר לא עובד בשימוש הראשון ואחרי פניה לתמיכה טכנית.

3. מוצר הגיע שבור

ניתן להחזיר את המוצר אל משרדנו תוך 14 יום מיום רכישת המוצר, ובתנאי שהלקוח לא השתמש במוצר כלל והחזיר אותו כשהוא סגור, שלם ובאריזתו המקורית בצירוף כל האביזרים הנלווים. הלקוח יקבל  חלופי או החזר כספי לפי החלטתו.

ניתן לבטל כל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט אחרי קבלת התשלום, כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי חברת  KONIM או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה תוך הפחתה של 10% מהשולם. ההודעה על ביטול ההזמנה תיעשה באמצעות "צור קשר" באתר.
 דמי החזרת מוצר או משלוח לחברת
KONIM  ע"י הלקוח מכל סיבה הנ'ל, יחולו על KONIM*אבל במקרה שהאחריות לא חלה זה יהיה על חשבון הלקוח .


אחריות
חברת
 KONIM מעניקה תקופת אחריות למוצר לפי הוראות היצרן. במקרה של תקלה או תלונה כלשהי, יש ליצור קשר עם משרדנו בצירוף חשבונית להוכחת הקניה ואנו נטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי. במידה ויש להחליף ו/או לתקן את המוצר במפעל היצרן, יחזיר הלקוח את המוצר על חשבונו ובאחריותו לחברה ללא קשר לתנאי המוכר המקורי.

 החלפת מוצר תבוצע אך ורק לאחר קבלת המוצר הפגום למשרדנו בצירוף העתק חשבונית.

שמירת פרטיות
אנו מתחייבים לשמור על פרטיות המשתמשים באתר  לנהוג  במידע  הנמסר לנו בזהירות הראויה.
המידע האישי שנמסר באתר ופרטי ההתקשרות ישמרו בסוד ויעשה בהם שימוש לצורך השלמת הזמנה בלבד וזאת בהקדם האפשרי, אלא אם ניתנה הסכמתך לשימוש נוסף.
אנו נעביר את פרטי ההתקשרות הרלוונטיים לגורמים העוסקים בביצוע ההזמנה בלבד.
איננו מוכרים את המידע האישי של קהל לקוחותינו למאגרי מידע או צדדים שלישיים.
KONIM, מנהליה, עובדיה והפועלים מטעמה מחויבים לנהוג בפרטים האישיים בזהירות ולשמור על סודיותם.

חברת
 KONIM לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מלקוח לרכוש מוצרים.
חברת
 KONIM לא תישא באחריות בשל פעולה בלתי חוקית על ידי הלקוח או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה והבלעדית.
חברת
 KONIM שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר שמתבצעת באתר חברת KONIM פעילות בלתי חוקית.
במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או מחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או בקבלת נתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת
KONIM, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית. חברת KONIM שומרת על זכותה לתקן/לא לתקן את הטעות מבלי שהדבר יהווה עילה לטענה או תלונה כלשהם.
חברת
 KONIM לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו למחשב הלקוח עקב הורדת קבצים ו/או תוכנות מאתר חברת  KONIM. על המשתמש באתר חברת KONIM חלה האחריות לבדיקת הקבצים הללו ולניקויים.
אתר חברת
 KONIM מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לחברת KONIM כל שליטה על תוכנם של אתרים אלו ולכן אין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם.
זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הינם רכושה הבלעדי של חברת
KONIM. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

לכל בירור או שאלה ניתן לפנות למשרדי חברת
 KONIM בדף צור קשר.

המידע המופיע באתר אינו מהווה חוות דעת מקצועית מוסמכת או ייעוץ מוסמך או תחליף לייעוץ מקצועי. על המשתמש באתר לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על מידע המופיע באתר. המידע באתר ניתן כשירות והינו בבחינת מידע כללי בלבד. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.
חברת
 KONIM ונציגיה ובכלל זה מפיצים, סיטונאים וקמעונאים אינה אחראית לתאונות ופציעות שיגרמו כתוצאה משימוש לקוי במוצר או מכל שימוש שאינו מומלץ  על ידי  KONIM או כתוצאה משינוי או תיקון שנעשה במוצר. יש לקרוא בעיון את מדריך הוראות השימוש על שימוש נכון בו למניעת פגיעה במוצר.


כתובת להחזרות : הרב פרנק 10 א 96386 ירושלים 

*